Logo 'Het Rumoer'

\ SOUNDFESTIVAL \

31 maart \ 1 april \ 2018

De Wolkenfabriek Groningen

Wat \ What?

Het Rumoer is een zwervend festival voor geluidskunst in Groningen. Op de grenzen van eigenzinnige muziek en soms erover. Het Rumoer zoekt bij voorkeur het experiment en de fysieke kant van geluidskunst. Een plek waar spannende en onverwachte dingen gebeuren.

Het Rumoer is a wandering soundart-festival in the city of Groningen in the north of the Netherlands. On the edge of adventurous music and sometimes over the edge. Het Rumoer likes experiment and the physical sides of soundart. A place where exciting and unexpected things happen.

Waar \ Where?

De eerste editie van Het Rumoer vindt plaats in de Wolkenfabriek, misschien wel één van de mooiste plekken van Groningen. Een magische plek in het oude zeefgebouw op het voormalige Suikerunie-terrein. Op de eerste verdieping van dit enorme pand is een grote keuken en zaal gebouwd. Er zijn regelmatig live-concerten en andere festiviteiten.

(De Wolkenfabriek is misschien een beetje een verborgen pareltje.. Voor de routebeschrijving, kijk hier. Vervolgens over het terrein naar de grote rode trap.)

The first edition of Het Rumoer will be at the Wolkenfabriek, maybe one of the most beautiful spaces in Groningen. A magical place in the old zeef-building, on the terrain of the former sugarfactory. On the first floor of this massive building a kitchen and hall are created. Regularly there are live-concerts and other festivities.

(De Wolkenfabriek is a bit of a hidden gem. For directions, look here. Go across the terrain and up the big red staircase.)

 

Wanneer \ When?

Zaterdag 31 maart om 20.00 uur. Entree vijf euro. Zondag 1 april van 13.00 tot 15.00 Entree drie euro. (Neem contant geld mee! Geen pin bij de toegang!)

Op zondag aansluitend de  Wolk-In! Gezellig eten en drinken, en een demonstratie van de fantastische Bellyhorn door Dianne Verdonk. (gratis!)

Saturday, march 31, at 20.00 hrs. Entrance 5 euro. Sunday, april 1st, from 13.00 to 15.00. Entrance 3 euro. (Please bring cash! No pin at entrance!)

On Sunday, do stay for the cozy Wolk-In afterwards! There is great food and drinks. And a demonstration of the amazing Bellyhorn by Dianne Verdonk. (free!)

Wie \ Who?

A noisemaker and a tromboneplayer went to a bar and what happened there changed history as they knew it…

Their worlds colided and, after a good talk and some beer, resulted in a plan for a collaboration. It was on this darkest eve in January that Terbeschikkingstelling saw it’s birthlight and was hurled onto this planet.

Emiel and Volker combine their knowledge of their instruments and try to discover new ways to use them in experimental harmony and dischord. To further their mutual journey into the land of improv. Join us and experience our avantgarde improv noizescapes for yourselves. Drift off into terra incognita!

Terbeschikkingstelling performs on Saturday.

Terbeschikkingstelling treedt op op zaterdag.

Margriet Kicks-Ass werkt als interdisciplinair kunstenares. Haar artistieke proces is nogal onderzoekend. Op een dadaïstische manier brengt ze kunst en technologie samen. Als kind vroeg ze zich al af: ‘Waarom staat de afwas niet op alfabet?’ Margriet weigert zich te laten intimideren door efficiëntie en functionaliteit. Ze jongleert met context en  betekenis van alledaagse voorwerpen. Dit is haar invalshoek voor de ontwikkeling / uitvinding van speelse kinetische geluidssculpturen, die ze tijdens theatrale live optredens bespeelt, of die later tentoongesteld worden als autonome kunstwerken.

´Why the dishes?´ bestaat uit een dadaïstisch onderzoek inzake afwassen. Natte sponzen fungeren als bespeelbare sensors in elektronische circuits, gecombineerd met afgetapte geluiden van een lawaaiige afwas. Onderwatermicrofoons en trillende luidsprekers op een emaillen pan met water maken deel uit van de set-up. Margriet toont het dagelijks leven in een kunstzinnig geluidsonderzoek.

Margriet treedt zaterdagavond op en zondag tussen 13.00 en 15.00

Margriet Kicks-Ass works as an interdisciplinary artist. Her artistic process can be described as investigative. In a Dadaistic manner she combines art with technology. Already as a child she asked herself: ‘Why are the dishes not arranged alphabetically?’ Margriet refuses to be intimidated by calls for efficiency and functionality. She is juggling the context and meaning of everyday objects. This is the starting point for the development/invention of playful kinetic sound sculptures, which she later exhibits as autonomous works of art or in theatrical live performances.

´Why the dishes?´ consists of a Dadaistic investigation about doing the dishes. Wet sponges are being used as sensor-inputs for electronic circuits combined with extracted sounds of noisy dishes. Underwater microphones and vibrating speakers fixed to an enameled pan containing water are distinct sound sources to play with. Margriet is showing daily life in an artistic sound-research setting.

Margriet performs on Saturday evening and Sunday between 13.00 and 15.00

Jan Klug (soundscapes) is muzikant, videokunstenaar, mediaprogrammeur en docent; oorspronkelijk uit Duitsland, maar al bijna 20 jaar in Nederland. Hij is tutor bij het Frank Mohr Institute Groningen (FMI) voor de Master bij MADtech, en hij geeft ook les in dingen als programmeren in Max / MSP. Veel van zijn werk is in de vorm van projecten, van langdurige ondernemingen tot eenmalige gebeurtenissen.

Jan treedt op samen met Hannes Arvid Andersson (visuals) op zaterdag.

Jan Klug is a musician, video artist, media programmer & teacher; originally from Germany, but living in the Netherlands for almost 20 years. He is a tutor at the Frank Mohr Institute Groningen (FMI) for the Master cource MADtech, and he also teaches  things like programming in Max/MSP. A lot of his work is in the form of projects, which can be long-term endeavours or once-only events.

Jan Klug performs together with Hannes Arvid Andersson (visuals) on Saturday.

Hannes Arvid Andersson (visuals) is een in Zweden geboren (later verspaansde) audio-visuele kunstenaar en onderzoeker. Momenteel woont hij in Nederland. Hij wordt geïnspireerd door kuntenaars en denkers als Inspired by artists and thinkers such Chris Salter, TeZ, Kurt Hentchläger, Gilles Deleuze and William Burroughs.

Hannes Arvid Andersson is a Swedish born (later Spanified) audio-visual artist and researcher currently based in the Netherlands. Inspired by artists and thinkers such Chris Salter, TeZ, Kurt Hentchläger, Gilles Deleuze and William Burroughs, he uses critical poetics (po[e]litics) and applied science fiction to explore narrative affect and interrogate the ins and outs of the multiverse.

Kayleigh Beard

I perform music with my voice and handmade intuitive electronic instruments, and create musical installations in which the spectator’s body and intuitive movements are fundamental. In my work I reflect on today’s complex and overwhelming world. In an individualistic and achievement-focused society, we need moments in which we move out of the head, and into the body, together. My voice, and the act of making music, is for me a way out into another world. I invite my audience to join me. Here I let go of logic, and make sense of everything around me by feeling. I seek to create musical experiences that deliver a moment of peace, tranquility, and wonder, in which you are accepted to just be, without needing to think, achieve, or involve yourself in the complex and demanding world of today.

Kayleigh performs on Sunday between 13.00 and 15.00.

Kayleigh treedt op op zondag tussen 13.00 en 15.00.

 

Mina is studente van de MADtech opleiding, een master aan het Frank Mohr Instituut in Groningen. Ze komt samen met Lucija Gregov, die cello aan het Prins Claus conservatorium studeert. Samen geven ze een demonstratie van een werk dat nog in ontwikkeling is, een robot-achtige installatie gemaakt van electronisch afvalmateriaal, die reageert op het spel van de cello.

Mina en Lucija zullen een demonstratie geven op zondag tussen 13.00 en 15.00.

Mina is a MADtech-student, which stands for Media, Art, Design and Technology, a master at The Frank Mohr Institute in Groningen. She will bring Lucija Gregov, who studies cello at the Prins Claus conservatory. They will demonstrate a work-in-progress, a robot-like installation composed of electronic garbage, which will react to the play of  the cello.

Mina and Lucija will give a demonstration on Sunday between 13.00 and 15.00.

Linde is studente van de MADtech opleiding, een master aan het Frank Mohr Instituut in Groningen. Ze is geïnteresseerd in de wereld van het kleine, details die vaak niet gezien en genegeerd worden. In de video die wordt getoond gaat ze een relatie aan met insecten die bewegen op de trillingen van haar hartslag. 
 
Linde is a student of the MADtech program, a master at the Frank Mohr Institute in Groningen. She is interested in the world of small things, details that are often not seen and ignored. In the video that is shown, she enters into a relationship with insects that move on the vibrations of her heartbeat.
 
Wouter foto

Wouter van Veldhoven maakt muziek en installaties met bandrecorders, televisies en andere electronica uit zijn lokale kringloopwinkel.Een zoektocht naar geluid maken met apparaten op een manier waarvoor deze niet bedoeld zijn.

Wouter treedt op op zaterdag en zondag

Wouter van Veldhoven makes music and installations with tape recorders, televisions and other electronics from his local thrift store. A quest for making sound with devices in a way for which they were not intended.

Wouter performs on Saturday and Sunday.

(photo by Viorica Cernica)

Dianne Verdonk – performer, composer and instrument developer – seeks the ultimate, personal form of musical expression in the creation and performance of electroacoustic music. For years, she operated within different contexts as a double bass- and cello player, but her craving for making and performing electronic music roused her to start the creation of La Diantenne, an electronic instrument to realize her personal needs for expression.

Bellyhorn is her second instrument which she developed during a recent residency at Gaudeamus Muziekweek in cooperation with four designers based at Vechtclub XL in Utrecht (David MentingDaniëlle van LunterenToon Welling and Quinten Swagerman). With Bellyhorn she explores performance contexts with a prominent role for visual and physical interaction with the instruments.

Dianne demonstrates Bellyhorn on Sunday between 13.00-15.00 and at the Wolk-in at 16.00 hrs. The audience can try the instrument themselves!

Dianne demonstreert Bellyhorn op zondag tussen 13.00 en 15.00 uur en tijdens de Wolk-in om 16.00 uur. Het publiek mag het instrument zelf uitproberen!

Zondag om 18.00 sluiten we af met Waan van de Dag! Nouja muzikaal dan want Titia gooit om 22.00 de deur van De Wolkenfabriek pas dicht. Waan van de Dag maakt energieke live hip hop; alledaags ongewoon. Om van te genieten bij een hapje en een drankje. Laidback Easter Sunday afternoon!

Sunday at 18.00 hrs we top it off with Waan van de Dag! Musically spoken, that is, because Titia will close the door of De Wolkenfabriek no earlier than 22.00 hrs. Waan van de Dag makes energetic live hip hop; everyday unusual. To enjoy with a bite and a drink. Laidback Easter Sunday afternoon!

Festival timetable

\Contact!\

Meedoen? Meehelpen? Iets anders? Tel. 06-43150732 of stuur een e-mail!

Want to perform? Help? Something else? tel. 06-43150732 or send an e-mail!